Naša vodila

KonektOn je center za podjetnike in podjetno naravnane poslovne ljudi v katerem tržne priložnosti in poslovne izzive preoblikujemo v konkretne poslovne rešitve s pozitivnim ekonomskim učinkom. Verjamemo, da je v kolektivnem znanju in povezovanju ključen potencial za uspeh podjetnika. Na temeljih sodelovanja razvijamo in širimo odprto podjetniško kulturo ob upoštevanju specifik ženskega, družinskega ali socialnega podjetništva.

Smo proaktivna in dostopna organizacija. S poslovnimi in strokovnimi akterji v širšem okolju nas povezujejo čvrsti poslovni odnosi, kar nam omogoča vpogled v izzive in trende sodobnega poslovnega okolja. Skupaj s partnerji v KonektOn skupnosti razvijamo in uresničujemo celovite rešitve za poslovni uspeh naših kupcev. Proaktivno nastopamo v širšem okolju in spodbujamo razvoj podjetnosti in podjetništva.

Postali bomo vodilna referenčna organizacija pri razvoju odprte podjetniške kulture v Sloveniji in širše. Spodbujamo razvoj modela Sodelovalnega podjetništva v drugih krajih Slovenije. S podjetniki in managerji razvijamo sodobne poslovne modele za tržne priložnosti in smo pri razvijanju rešitev osredotočeni na konkretne rezultate in kupčeve cilje. Tekoče nadgrajevanje znanja in izkušenj partnerjev KonektOn Solutions ustvarja naš potencial rasti.

Notranja čvrstost heterogene ekipe sodelavcev, ki svoje delovanje gradi na zdravih vrednotah, izkušnjah in sodobnem znanju, je ključ do učinkovitih rešitev za naše kupce. S konsolidacijo ekipe podjetnikov, ki pokrivajo vsa ključna področja upravljanja podjetja in vodenja ljudi, širimo delovanje na sosednje trge.

  • znanje
  • kreativnost
  • vzajemnost
  • poštenost
  • vztrajnost

Temeljni cilj družbe KonektOn je dolgoročni razvoj in promocija odprte podjetniške kulture. Delitev znanja, izkušenj, izmenjava dobrih praks med partnerji KonektOn skupnosti in razvoj poslovnih priložnosti v okolju so za nas vsakodnevni izziv. Prepričani smo, da lahko posamezniki z delom pripomoremo k napredku drugih podjetnikov in okolja, v katerem živimo in delujemo. Zato povezujemo proaktivne posameznike, delimo znanje, izkušnje in informacije ter skupaj z vami iščemo rešitve. Pravilnost naših usmeritev potrjujejo podjetja in podjetniki, dolgoročna partnerstva s podpornimi institucijami v okolju ter sodelovanje z naprednimi organizacijami. Ponosni smo, da smo del tega okolja in da ga proaktivno spreminjamo… z vami.

Zaposleni in partnerji KonektOn skupnosti soustvarjamo poslovne modele centra KonektOn kot odziv na sodobne potrebe podjetnikov, pri tem pa spoštujemo etični kodeks in varujemo poslovne skrivnosti. Zavedamo se, da je zaupanje eden najpomembnejših dejavnikov uspešnosti medčloveškega in poslovnega odnosa, zato zdrave vrednote z lastnim delovanjem širimo med poslovne ljudi in v širše okolje.

dr. Karmen Rodman

Direktorica centra poslovnih storitev KonektOn z 18-letnimi delovnimi izkušnjami iz podjetništva, gospodarstva in negospodarstva. Mentorica, učiteljica, motivatorka, ki posameznike premika iz varne cone udobja na pot svojih ciljev.

Njene specializacije so strateško načrtovanje in management, vodenje k ciljem, strateško trženje, postavitev internih organizacijskih sistemov in scenarijev procesov, prodaja in pogajanja, spodbujanje kreativnosti v ekipi, kompetenčni modeli, franšizni sistemi, ob tem pa spodbuja v organizaciji učinkovito upravljanje s časom, kreativnost v ekipi in samomotivacijo s ciljno naravnanostjo posameznika.

Sposobnost vživljanja v položaj kupca, brezmejna želja po razvojnih premikih in naravnanost na konkretne rezultate so ključen vzvod za kreativne rešitve, v katerih opolnomoči vse tiste, ki te rešitve uresničujejo dan za dnem.

S kontinuiranim sodelovanjem na področju spodbujanja podjetništva z javnimi in zasebnimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo usmerja podjetnike pri uresničevanju podjetniške zamisli ali razvoju dejavnosti. Pri tem se pojavlja v vlogi mentorice, coach-a, svetovalke, učiteljice in tudi prijateljice. Poleg individualnega pristopa je specializirana na področju aktivacije kolektivnega znanja ter (so)delovanja v timih.

KonektOn se povezuje v partnerstva s strokovnjaki, podjetniki in gospodarstveniki v okolju s ciljem zagotavljanja celovitih rešitev za člane KonektOn skupnosti. Svoje sodelavce izbiramo na podlagi strokovnosti, rezultatov in osebnostnih vrednot, izjemno cenimo njihovo proaktivnost in skrb za lasten razvoj. Rezultat takšnega delovanja je ekipa KonektOn Solutions, ki združuje kompetence za obvladovanje vseh ključnih področij upravljanja podjetja in vodenja ljudi
TOP