P2P – Podjetnice za podjetnice do enakih možnosti v podjetništvu

V letu 2013 sta podjetniški center KonektOn in Zavod Meta izvajala brezplačen MENTORSKI PROGRAM v okviru projekta P2P – Podjetnice za podjetnice do enakih možnosti v podjetništvu, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen projekta je bil utrditev vloge ženske v poslovnem svetu s krepitvijo znanja za učinkovitejši zagon in razvoj lastnega podjetja, s krepitvijo osebne moči podjetnice ter s širjenjem poslovne mreže podjetnic. Aktivirale smo skupino podjetnic na začetku poti ter se zavzemale za njihovo opolnomočenje za uspešno uresničevanje vloge podjetnice. Možnost je bila dana tistim, ki so bile pripravljene delovati po načelih odprte podjetniške kulture in razvijati svojo dejavnost v timih.

Izvajalki mentorskega programa sva bili:

 • Marta Turk, pionirka na področju ženskega podjetništva, direktorica Zavoda za razvoj družinskega in ženskega podjetništva Meta, tudi sama podjetnica že od leta 1981 in mentorica bodočim podjetnikom in inovatorjem. Je tudi pobudnica Sveta za inovativnost žensk, ki deluje od letošnjega leta.
 • dr. Karmen Rodman, direktorica podjetniškega centra KonektOn d.o.o., s praktičnimi izkušnjami mentoriranja podjetnic in podjetnikov (več)

Mentorske delavnice so potekale na sedežu podjetniškega centra KonektOn na Kozini pri Kopru. V mentorskih delavnicah smo razvijale pet tem:

 • Tema 1: Enakost spolov v podjetništvu
 • Tema 2: Razvoj poslovne ideje je izziv
 • Tema 3: Usklajevanje družinskega in podjetniškega življenja
 • Tema 4: Povezovanje je dejavnik uspeha
 • Tema 5: Spoznavanje poslovnega okolja

Izbranih je bilo 25 podjetnic, delujočih na območju obalno-kraške in notranjsko-kraške regije ter Ljubljane z naslednjimi dejavnostmi:

 • G47.789 – Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 • G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • I56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
 • J63.120 – Obratovanje spletnih portalov
 • M69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 • M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • M71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • M72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • M74.300 – Prevajanje in tolmačenje
 • N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Q86.901 – Alternativne oblike zdravljenja
 • R90.030 – Umetniško ustvarjanje.

Izvedba: april 2014 – september 2014

Partnerji in (so)financerji:

  TOP