Načrtovanje stavb prihodnosti – Informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling)

Projekt Načrtovanje stavb prihodnosti – Informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling) je eden od projektov, ki je sredstva za izvedbo pridobil v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja. Izboljšuje in medsebojno povezuje zdaj ločene informatizirane procese načrtovanja, gradnje in vzdrževanja stavb. Kljub splošni informatizaciji teh procesov se v praksi srečujemo z nepopolno in neusklajeno dokumentacijo, kar vodi do težav pri gradnji, vzdrževanju ter obratovanju objekta. Da bi lahko spremljali objekt v celotni njegovi življenjski dobi, je pripravno stavbo informacijsko modelirati. To omogoča virtualno in informatizirano načrtovanje stavb ali po angleško »BIM – Building information modeling«. Glavna korist je vsekakor prihranek časa in denarja, kar je ključnega pomena za vsak investicijski proces.

Projekt temelji na spoznavanju interdisciplinarnega dela, razvijanju veščin vseh udeležencev s sodelovanjem in prepletanjem raznolikih strok, timskim delom in prevzemanjem odgovornosti za cilje, kreativnim mišljenjem ter iskanjem razvojnega potenciala.

Cilji projekta so:

  • definiranje kadrovskih potreb, tehničnih zahtev in izobraževalnih kompetenc, ki omogočajo implementacijo BIM pri gospodarskih subjektih in subjektih javnega sektorja, ki delujejo na področju gradbeništva, investicij in javnega naročanja;
  • definiranje težav, ki onemogočajo implementacijo virtualnega načrtovanja stavb v praksi;
  • kvalitativna in kvantitativna razjasnitev koristi virtualnega načrtovanja stavb za posamezne udeležence v procesu gradnje (npr. projektant, izvajalec, investitor, vzdrževalec stavb, javne službe);
  • preučitev trendov prihodnjega razvoja virtualnega načrtovanja stavb in možnosti njegove povezave z ostalimi tehnologijami (kot so mobilne aplikacije, računalništvo v oblaku, razširjena resničnost);
  • identifikacija možnosti in predpogojev za implementacijo BIM v slovenskem okolju.

Projekt Po kreativni poti do znanja izvaja Podjetniški center KonektOn v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, vanj je vključena tudi Regionalna razvojna agencija Zeleni kras iz Pivke. Njena ključna zadolžitev je pretok informacij in izkušenj v dotični panogi, preverjanje pridobljenih rezultatov in omogočanje dostopa do subjektov v nacionalnem in mednarodnem okolju, ki so povezani s stroko. Pri projektu sodeluje 6 študentov (3 s Fakultete za management, 3 s Fakultete za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije).

Projekt se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Sofinancira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Izvedba: marec 2015 – julij 2015

 

 

    TOP