Network MEMA – Mreža za enake možnosti

Projekt MEMA – Mreža za enake možnosti združuje šest partnerjev. Kot nosilni partner projekta nastopa Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica osrednjeslovenske regije. Athene Prosjektledelse, norveška organizacija, je na osnovi študij in razvoja poslovnih modelov uspešno vpeljala podjetniške centre za ženske v različnih državah in je norveški partner projekta. Pri projektu sodelujejo še Zavoda META – Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Podjetniški center KonektOn.

Mreža za enake možnosti (MEMA) želi prispevati k dvigu ravni ekonomske neodvisnosti žensk, spodbuditi njihovo povezovanje v organizirane združbe ter doseči boljše vključevanje žensk v gospodarstvo. Ženske se za vstop v podjetništvo težje odločajo. Prav tako je dokazano, da ženske bolj kakor moški potrebujejo mentorstvo, lokalno podporo, priložnosti za ustvarjanje stikov med podjetnicami in mreže za strokovno podporo žensk podjetnic.

Čeprav je projekt MEMA v prvi vrsti namenjen podjetnicam, te niso edine, ki jih projekt nagovarja. Nagovoriti želimo tudi:

 • brezposelne visoko izobražene ženske, ki lahko ob podpori projekta najdejo motivacijo in svojo poslovno priložnost,
 • dijake, študente (predvsem pa dijakinje in študentke) in njihove učitelje, ki naj samostojno podjetniško pot obravnavajo kot študijski izziv že v času izobraževanja,
 • podjetniške podporne institucije in predstavniki gospodarstva, ki naj svoje delovanje usmerijo tudi v promocijo ženskega podjetništva in združevanje podjetnic.

Projekt MEMA – Mreža za enake možnosti zato k ženskem podjetništvu pristopa večplastno:

 • z analizo stanja glede ravni ekonomske neodvisnosti žensk v Sloveniji,
 • z ozaveščanjem javnosti in spodbujanjem razumevanja prispevka raznolikosti spolov k uspešnosti družbe v makro in mikro pomenu,
 • z uvedbo mreže regionalne organiziranosti podjetnic v nekaterih slovenskih statističnih regijah,
 • z razvojem modela centra za spodbujanje povezovanja slovenskih podjetnic,
 • s spodbujanjem mednarodnega (so)delovanja in izmenjavo dobrih praks,
 • z razvojem multimedijskega portala, ki bo namenjen obveščanju javnosti.

Mreža za enake možnosti je financirana v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Izvedba: februar 2016 – september 2016

  TOP