Podjetništvo kot karierni izziv današnjega časa

V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje podjetniški center KonektOn izobražuje karierne svetovalce z namenom, da se ti usposobijo za prepoznavanje in spodbujanje podjetniških kompetenc pri svetovancih ter uspešno izvajajo praktično svetovanje o vstopu v podjetniško kariero. V ta namen so organizirane dvodnevne delavnice za karierne svetovalce z naslovom Podjetništvo kot karierni izziv današnjega časa. Delavnice so namenjene slušateljem, katerih delo se povezuje s svetovanjem o karierni orientaciji oziroma izvajajo načrtovanje, vodenje in spremljanje poklicne poti ( kot npr. svetovalci na Zavodu RS za zaposlovanje, v inkubatorjih, regionalnih razvojnih agencijah, šolskih svetovalnih službah, zaposlitvenih agencijah, zaposlitvenih centrih, drugih organizacijah podpornega okolja za podjetništvo, kadroviki idr.).

Na delavnici udeleženci obravnavajo sledeče tematike:

 • kdo je podjetnik in katere značilnosti ga zaznamujejo;
 • kako zasnovati in presojati podjetniško idejo;
 • zakaj potrebujemo poslovni model in zakaj poslovni načrt;
 • kaj v praksi pomeni ustanovitev podjetja;
 • kakšne so specifike socialnega podjetja, franšiznega odnosa, zasebnega zavoda;
 • kaj pomeni in kakšne pravice ima ekonomsko odvisna oseba;
 • kakšne spremembe prinaša Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno s poudarkom na osebnem dopolnilnem delu in kratkotrajnem delu;
 • kdo tvori in kakšno vlogo ima podporno okolje za podjetništvo;
 • kaj je značilno za slovenskega podjetnika in podjetništvo;
 • kako se v podjetništvu obnaša podjetnica in kako podjetnik;
 • kakor tudi odgovore na številna druga vprašanja udeležencev.

V letu 2014 so bile izvedene delavnice v Ljubljani, Novem mestu, Celju, Kranju, Mariboru in Kopru, v letu 2015 pa so predvidene izvedbe v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Celju.

Projekt poteka v obliki javnega naročila kot del operacije Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 5. razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost in 5.2. prednostne usmeritve Reforma institucij na trgu dela.

Izvedba: januar 2014 – maj 2015

  Mnenja sodelujočih:

  TOP