Podjetništvo? Zakaj pa ne?

Projekt ‘Podjetništvo? Zakaj pa ne?’ je prednostno namenjen usposabljanju izbranih brezposelnih oseb, ki imajo konkreten poslovni izziv, za vstop v podjetništvo. Poleg tega smo v projektu zasledovali sledeče cilje:
 • usposobitev svetovalcev za zaposlitev za delo z osebami, ki se odločajo za podjetništvo,
 • vzpostavitev vezi in sodelovanja med člani skupine, ki se nadaljuje tudi po končani izvedbi delavnic,
 • zasnova coworking prostora za potrebe brezposelnih oseb.

V projekt je bilo vključenih 17 oseb, ki so se usposabljali na sledečih področjih:

 • Samomotivacija in postavitev ciljev
 • Priprava poslovnega modela in uresničljivih akcijskih načrtov
 • Moč sodelovanja in partnerstva
 • Določanje ciljnega trga in identifikacija kupca
 • Komuniciranje s trgom
 • Spoznavanje kreativnih tehnik razmišljanja ter
 • coworking delavnice na različne teme in izzive udeležencev.

Projekt je v obliki javnega naročila potekal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, pri čemer je bila izvedba usposabljanj delno financirana iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Izvedba: maj–junij 2014

Partnerji in (so)financerji:

 

  Mnenja sodelujočih:

  TOP