Razvoj obalnih centrov ponovne uporabe

Razvoj obalnih centrov ponovne uporabe je eden od projektov, ki je sredstva za izvedbo pridobil v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja. Centri ponovne uporabe (CPU) v zadnjih letih predstavljajo rastoči svetovni trend, ki omogoča učinkovito in dostopno kroženje dobrin, podaljšuje življenjsko dobo predmetov in posledično zmanjšuje težave z odpadki. Ker primorska regija potrebuje infrastrukturo za razvoj CPU, je raziskovalno delo študentov, vključenih v projekt, ključnega pomena za razvoj tovrstne infrastrukture. S projektom bomo nadgradili obstoječe modele CPU, ki temeljijo na črpanju Evropskih sredstev. Pridobivanje evropskih sredstev je lahko eden od virov financiranja, ki pa nujno ne zagotavlja tudi dolgoročnega obratovanja. Cilj projekta je oblikovanje poslovnega modela, ki CPU omogoča trajnostno obratovanje in poleg zagotavljanja pozitivnih učinkov na okolje omogoča finančno vzdržnost, zaposlovanje, povezovanje z različnimi lokalnimi deležniki ter vključevanje ranljivih skupin.

Izvedba projekta bo potekala v naslednjih vsebinskih sklopih:

  • raziskovanje obstoječih poslovnih modelov centrov ponovne uporabe,
  • analiza lokalnega okolja in njegovih karakteristik, ki pogojujejo uspešnost dejavnosti ponovne uporabe,
  • osveščanje različnih javnosti o konceptu ponovne uporabe in načrt umestitve vsebine v učne procese po izobraževalnih institucijah,
  • integracija pridobljenih rezultatov v uporabljivo obliko poslovnega modela in spletni portal.

Projekt izvaja Podjetniški center KonektOn v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, vanj je vključena tudi Komunala Koper. Njena ključna zadolžitev je pretok informacij in izkušenj na področju CPU, preverjanje pridobljenih rezultatov in omogočanje dostopa do subjektov, povezanih s stroko. Pri projektu sodeluje 9 študentov (5 s Fakultete za management, 2 s Fakultete za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije, 2 s Pedagoške fakultete).

Projekt se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Sofinancira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Izvedba: marec 2015 – julij 2015

 

    Mnenja sodelujočih:

    TOP