Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk

Projekt Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk je eden od projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga članice Univerze na Primorskem (Fakulteta za management (FM), Turistica, Fakulteta za vede o zdravju (FVZ)) izvajajo v sodelovanju s samostojno podjetnico na področju turizma Matejo Hrvatin Kozlovič. Center poslovnih storitev KonektOn v projektu podjetnici nudi strokovno in organizacijsko podporo.  Temeljni cilj projekta je razviti nov turistični produkt – Istrski zajtrk kot  novo dopolnitev turistične ponudbe slovenske Istre ter vanj vključiti verigo lokalnih pridelovalcev, ponudnike lokalnih izdelkov ter male turistične ponudnike, ki bi z razvojem novega produkta okrepili prepoznavnost celotne destinacije.

Razvoj novega kulinaričnega produkta na slovenskem trgu bo potekal na treh področjih:

  1. Dobavitelji produktov – Identifikacija dobaviteljev in analiza njihovih interesov, potreb in pričakovanj bo temelj za zasnovo Istrskega zajtrka s prepoznavanjem elementov kulturne dediščine v gastronomiji Istre, identifikacijo sestavin in njihovega izvora in upoštevanjem trendov trajnostnega razvoja.
  2. Ponudniki namestitev – Identifikacija namestitvenih objektov v slovenski Istri s klasifikacijo in analiza njihovih interesov, potreb in pričakovanj bo prvi korak k snovanju mreže ponudnikov novega produkta, sledila bo priprava trženjske strategije lansiranja produkta. Ta bo omogočila oblikovanje cenovne politike, tržno-komunikacijskih aktivnosti in distribucijskih kanalov ob lansiranju produkta.
  3. Končni kupci – Skozi analizo podatkov si bomo odgovorili na vprašanje, kdo bo po novem turističnem produktu posegal ter v trženjskem načrtu opredelili posamezne tržne segmente, določili nabavne točke, načini plačila, ceno ter komunikacijske kanale za nagovarjanje kupcev.

Projekt Razvoj kulinaričnega produkta Istrski zajtrk združuje interese in pričakovanja majhnih ponudnikov za promocijo destinacije, zato je po zaključku projekta načrtovana njegova implementacija v prakso.

Pri projektu sodeluje 8 študentov (4 študentje FM, 1 študent FVZ, 3 študentje Turistice), 3 pedagoški mentorji in 1 delovni mentor.

Čas trajanja projekta: marec 2017 – julij 2017

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

17-02-16-konekton-po-kreativni-poti-do-znanja-2017