Zakaj z nami

Razvijamo odprto podjetniško kulturo, tako da:

  • povezujemo poslovne ljudi, ki proaktivno razvijate poslovne priložnosti
  • razvijamo rešitve za tržne priložnosti partnerjev
  • se medsebojno učimo in informiramo za uspeh v podjetništvu
  • ustvarjamo partnerstva pri skupnem nastopanju na trgu

To uresničujemo:

01
s homogenim delovanjem heterogene skupine podjetnikov
02
z rednim srečevanjem (na 14 dni) in vnaprej določeno vsebino dela
03
z jasnim akcijskim načrtom razvoja podjetnika
04
z usmerjanjem v rezultate in učinke
05
s participativnim modelom delovanja, ki je podprt z etičnim kodeksom in dogovorom o varovanju poslovnih skrivnosti.

Mnenja sodelujočih:

TOP